Harmonie KNA Beek
Gemeente Berg en Dal

Jubileum 100 jaar KNA

Sinds half 2020 is onze jubileumcommissie druk bezig om een programma voor ons jubileumjaar samen te stellen. De eerste ideeën zijn al uitgewerkt en er is al een globale planning van de activitetien over het hele jubileumjaar. 

Het wordt een feest voor iedereen! Kijk op onze jubileumpagina, daar worden de plannen uit de doeken gedaan.