Onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning
Harmonie KNA
Beek gemeente Berg en Dal

Ereleden

138 BWC7793 min min
Foto uit 2022 Ereleden met het bestuur. Erelid/Penningmeester Jos Orval, 2e secretaris: Els van Ruitenbeek, Erevoorzitter: Jan Engelen, Erelid/Secretaris: Thea van Driel, Vice-Voorzitter: Gijs Arts, Voorzitter: Bart van den Bosch, 2e Penningmeester: Erica Gruyters

 044 BWC7660 minFoto uit 2022: Paul de Wijze na zijn benoeming als beschermheer.

Beschermheer:

Beschermheer: De beschermheer heeft een representatieve functie,hij kan zijn netwerk gebruiken ten gunste van de vereniging, is betrokken bij het wel en wee van de (leden van de) vereniging, kan adviseur zijn van het bestuur, maar gaat niet op de stoel van het bestuur zitten. Hij wordt uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, waar aan hem ook het woord kan worden gegeven, maar hij heeft geen stemrecht. Tevens wordt hij uitgenodigd voor alle officiële gelegenheden en concerten, waarbij hij ook een representatieve functie kan vervullen (gasten ontvangen, contacten leggen, lobbyen).

Onze beschermheer: Paul de Wijze

 

Erevoorzitter:

Erevoorzitter: degene, die door de algemene vergadering met tenminste ¾ meerderheid van de uitgebrachte stemmen als zodanig is benoemd, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging en tevens de functie van voorzitter heeft bekleed.

Onze huidige erevoorzitter: Jan Engelen † 2024

In memoriam Jan Engelen.

8 arpil 2024 kregen wij het droevige nieuws dat onze erevoorzitter Jan Engelen in die nacht was overleden. Wij wisten dat Jan in het ziekenhuis was opgenomen maar dat hij nu is overleden is een harde klap voor onze vereniging.

Vanaf 1957 was Jan lid van onze vereniging. Voor de snelle rekenaar, 67 jaar! Als Leuthse jongeman kwam hij in de Heerlijkheid terecht. In 1960 werd hij voorzitter. Deze functie heeft hij met veel passie en inzet bekleed tot 1987. Omdat hij meer als 25 jaar onze club heeft geleid werd hij door de leden benoemd tot erevoorzitter. Hij is natuurlijk ook lang muzikant geweest binnen het harmonieorkest waar hij op bariton en later op baritonsaxofoon tussen de muzikanten zat. Menig jong talent heeft in het verleden muziekles gekregen van hem. De titel erevoorzitter nam Jan zeer serieus. Hij stond het bestuur vaak bij met zijn wijze raad. Hij kon soms een kritische noot kraken maar uiteindelijk gaf hij vaak een dikke knipoog en zag je dat hij heel tevreden was over alle mooie dingen die gebeurden binnen de club. De jeugd en toekomst van de vereniging lag hem nauw aan het hart. Hij kon als 'ouwe' man met jong en oud een praatje maken en dronk graag zijn borreltje tijdens de derde helft op de donderdagavond. Enkele weken geleden hief hij nog samen met ons het glas.

Tijdens ons 100 jarig jubileum nam hij ontroerd en vol trots, namens Harmonie K.N.A., de Koninklijke onderscheiding in ontvangst die aan ons werd uitgereikt.

Lieve Jan, rust zacht en bedankt voor de gigantische inzet en betrokkenheid bij jouw K.N.A. Wij gaan je heel erg missen.

 

Oud erevoorzitter:

Jan Jansen - † 1964
Evert Franken - †

 

Ereleden:

Ereleden zijn leden die zich in bijzondere mate hebben ingezet voor onze vereniging. Zij worden voorgedragen en benoemd in de algemene leden vergadering.  

Thea van Driel
Jos Orval
Henk Neijenhuisen
Jo Hooghof - † 2021 
Theo Maas - † 2020 
Theo Derks  - † 2016
Piet Derks - † 2011
Willy Teunissen - † 1998
Wim Derks -  1989
Nico Groothuize -† 1985
Jac Verstegen - † 1984
Jo Wielerse - † 1982
Wim Rensen - †1982
Louis Merkus - † 1980
Antoon Teunissen - † 1976
J. Wanders - † 1963
Hent Brugman - 

 
Lid van Verdienste:

Lid van verdienste: degene, die als zodanig door het bestuur is benoemd en zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.

Jan Arts